Historie jednoho „marného“ sporu aneb Občanské právo, nebo „nové občanské právo“ a hospodářské právo?

Ladislav Vojáček

Abstrakt

Článek je věnován sporu o systém práva z přelomu padesátých a šedesátých let minulého století, který se brzy koncentroval na otázku vydání hospodářského zákoníku a existence hospodářského práva jako samostatného právního odvětví.
V odpovědi na otázku, zda má i dnes smysl zabývat se jím, autor upozornil na dvě skutečnosti. Za prvé, že se spor dotýkal nového členění právního řádu, charakteristického pro celé následující čtvrtstoletí. A za druhé, že v souvislosti s vydáním českého občanského zákoníku dostal novou dimenzi, protože zamyšlení se nad ním evokuje zajímavé otázky i pro dnešek.“

Bibliografická citace

VOJÁČEK, Ladislav. Historie jednoho „marného“ sporu aneb Občanské právo, nebo „nové občanské právo“ a hospodářské právo? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 2.5, s. 282-290. [cit. 2020-06-04]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5747

Plný Text: