Historie jednoho „marného“ sporu aneb Občanské právo, nebo „nové občanské právo“ a hospodářské právo?

Roč.21,č.2.5(2013)

Abstrakt
Článek je věnován sporu o systém práva z přelomu padesátých a šedesátých let minulého století, který se brzy koncentroval na otázku vydání hospodářského zákoníku a existence hospodářského práva jako samostatného právního odvětví.
V odpovědi na otázku, zda má i dnes smysl zabývat se jím, autor upozornil na dvě skutečnosti. Za prvé, že se spor dotýkal nového členění právního řádu, charakteristického pro celé následující čtvrtstoletí. A za druhé, že v souvislosti s vydáním českého občanského zákoníku dostal novou dimenzi, protože zamyšlení se nad ním evokuje zajímavé otázky i pro dnešek.“

Stránky:
282–290
Metriky

459

Views

351

PDF views