Nález pokladu mezi ABGB a Osnovou OZ z r. 1937 aneb cesta tam a zase zpátky

Pavel Salák

Abstrakt

Cílem tohoto textu bylo poukázat, jak se v období 18. až 20. stol. měnil na našem území náhled na to, kdo by měl získat vlastnické právo k pokladu. Jde o období, kdy soupeří o vlastnické právo stát a jedinec – konflikt zájmu veřejného a soukromého. Je to období, kdy se mění i samotné chápání pokladu a zejména otázka, v čem vlastně spočívá ona cennost pokladu. Příspěvek ukazuje, že ačkoliv se Osnova 1937 prakticky vrací k původnímu znění ABGB, motivy jsou zcela odlišné, než tomu bylo u ABGB. Konečně zde vidíme, že cesta k „zániku“ nálezu pokladu, jako samostatného institutu našeho občanského práva nepočíná až v roce 1948, ale její první stopy můžeme hledat již v subkomitétech připravujících podobu Osnovy 1931, tedy již ve dvacátých letech 20. stol.

Bibliografická citace

SALÁK, Pavel. Nález pokladu mezi ABGB a Osnovou OZ z r. 1937 aneb cesta tam a zase zpátky. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 2.5, s. 269-275. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5742

Plný Text: