Postavení věřitele a dlužníka při actio iudicati. Protivníci nebo spojenci?

Petr Dostalík

Abstrakt

Článek se zabývá problematikou spolupráce dlužníka a věřitele v průběhu exekučního řízení. Mapuje vývoj exekučního práva od myšlenky vydání dlužníka pomstě věřitele, která byla zakotvena v Zákoně XII desek. Zkoumá způsoby, jakými se dlužník mohl dohodnout s věřitelem na odvrácení osobní exekuce. Popisuje pravomoci praetora v rámci soudního řízení per formulas a ukazuje další vývoj, který končí až možností prodeje jednotlivých věcí z majetku dlužníka. Článek ukazuje, že současné exekuční právo má svůj původ v římském právu exekučním a současně, že je recentní exekuční právo vyvrcholením dlouhého vývoje, který má svůj původ v Zákoně XII desek.

Bibliografická citace

DOSTALÍK, Petr. Postavení věřitele a dlužníka při actio iudicati. Protivníci nebo spojenci? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 2.5, s. 242-249. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5738

Plný Text: