Fungování církevních soudů v trestních věcech

Ignác Antonín Hrdina

Abstrakt

Je to již podruhé, co se zabývám přiblížením současné církevní justice naší odborné právnické veřejnosti. Poprvé se tak stalo roku 1999 v časopisu Právník v článku nadepsaném Církevní soudy – k čemu dnes? A je třeba říci, že svůj osvětový úkol článek splnil; sám nynější ředitel Ústavu státu a práva AV ČR JUDr. Jan Bárta, CSc. v reakci na tento článek poněkud překvapivě doznal, že se o existenci nějakých církevních soudů dověděl právě až z něj. Tento článek se však týkal jen kanonického řádného řízení sporného (tedy kanonickou obdobou našeho občanskoprávního řízení), jmenovitě v manželských věcech, které tvoří převážnou část agendy církevních soudů. Podnět k jeho sepsání byl tehdy aktuální – soudci senátu církevního soudu se měli ocitnout na lavici žalovaných v občanskoprávním řízení, protože prý svým rozsudkem poškodili dobrou pověst jedné ze stran sporu. Na tento článek proto případné zájemce tímto odkazuji. Čtenář se v něm však nic nedočte o dalším předmětu činnosti církevních soudů, a sice o rozhodování trestních záležitostí. Tento deficit má odstranit právě tato stať, která se zaměří mimo jiné na rozdíly v kanonickém a světském trestním řízení.

Bibliografická citace

HRDINA, Ignác Antonín. Fungování církevních soudů v trestních věcech. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 2.5, s. 230-236. [cit. 2020-07-16]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5729

Plný Text: