Židovské soudnictví

Tomáš Pezl

Abstrakt

Židovské právo je od nepaměti provázeno rozsáhlou interpretací, která byla činěna jak učenci tak i prostřednictvím institucí soudního typu. V rámci svědectví, které nám Tóra dává je zřejmé, že základ židovského soudnictví byl položen již v době putování izraelských kmenů po poušti, čímž lze dojít k závěru, že židovská civilizace byla jednou z těch, kde soudnictví vzniklo před samotnou kodifikací práva, a proto je možné, že právo jako takové je založeno i na prvotních soudních rozhodnutích. Židovské soudnictví se sice od Mojžíše jako prvního soudce poměrně zásadně změnilo do podoby dnešních rabínských soudů, ale po celou tu dobu, je zřejmé, že existuje určitá návaznost na starší formy soudnictví.

Bibliografická citace

PEZL, Tomáš. Židovské soudnictví. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 2.5, s. 224-230. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5728

Plný Text: