Úvodní slovo

Pavel Salák

Abstrakt

Zvláštní číslo Časopisu pro právní vědu a praxi je propojeno s Letní školou katedry dějin státu a práva 2013 s podtitulem „Konflikty, spory a jejich řešení v proměnách věků.“ Pojem konfliktu či sporu můžeme chápat i z hlediska práva různě.

Bibliografická citace

SALÁK, Pavel. Úvodní slovo. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 2.5, s. 223. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5727

Plný Text: