Ščerba, F. a kolektiv: Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice.

Jan Zůbek

Abstrakt

Recenze publikace - Ščerba, F. a kolektiv: Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice.
Praha: Leges, 2012, 128 s.

Bibliografická citace

ZŮBEK, Jan. Ščerba, F. a kolektiv: Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 3, s. 445-446. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5719

Plný Text: