Kosek, Jan, Gregárek, Matěj: Stát, právo a (ne)spravedlnost. Dvě studie z právní filosofie

Pavel Ondřejek

Abstrakt

Recenze publikace - Kosek, Jan, Gregárek, Matěj: Stát, právo a (ne)spravedlnost. Dvě studie z právní filosofie
Praha: Právnická fakulta UK, 2012, ISBN: 978-80-87146-66-8, 114 str.

Bibliografická citace

ONDŘEJEK, Pavel. Kosek, Jan, Gregárek, Matěj: Stát, právo a (ne)spravedlnost. Dvě studie z právní filosofie. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 3, s. 444-445. [cit. 2020-07-07]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5718

Plný Text: