Ščerba F. a kol.: Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice

Petra Masopust Šachová

Abstrakt

Recenze publikace - Ščerba F. a kol.: Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice
Praha: Leges, 2012, 128 s.

Bibliografická citace

MASOPUST ŠACHOVÁ, Petra. Ščerba F. a kol.: Dohoda o vině a trestu a další prostředky racionalizace trestní justice. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 3, s. 442-443. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5717

Plný Text: