Právo, ekonomie a politika – Richard A. Epstein

Kamil Staněk

Abstrakt

Recenze publikace - EPSTEIN, R. A. Právo, ekonomie a politika.
Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer

Bibliografická citace

STANĚK, Kamil. Právo, ekonomie a politika – Richard A. Epstein. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 3, s. 441-442. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5716

Plný Text: