Jozef Čentéš: Odpočúvanie – procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty

Vladimír Gajdičiar

Abstrakt

Recenze publikace - Jozef Čentéš: Odpočúvanie – procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty
Beckova edícia právne inštitúty, Bratislava 2013, 250 strán

Bibliografická citace

GAJDIČIAR, Vladimír. Jozef Čentéš: Odpočúvanie – procesnoprávne a hmotnoprávne aspekty. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 3, s. 439-440. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5715

Plný Text: