Tomášek, Michal – Týč, Vladimír a kol. Právo Evropské unie

Emil Ruffer

Abstrakt

Recenze publikace - Tomášek, Michal – Týč, Vladimír a kol. Právo Evropské unie
Praha: Leges, 2013, 496 s.

Bibliografická citace

RUFFER, Emil. Tomášek, Michal – Týč, Vladimír a kol. Právo Evropské unie. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 3, s. 434-437. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5713

Plný Text: