Prášková, H. Základy odpovědnosti za správní delikty

Lenka Bursíková

Abstrakt

Recenze publikace - Prášková, H. Základy odpovědnosti za správní delikty
Praha: C. H. Beck, 2013, 420 s.

Bibliografická citace

BURSÍKOVÁ, Lenka. Prášková, H. Základy odpovědnosti za správní delikty. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 3, s. 432-433. [cit. 2020-05-31]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5711

Plný Text: