K otázce právní regulace existence a činnosti zpravodajských služeb

Ladislav Pokorný

Abstrakt

Ochrana vnitřní a vnější bezpečnosti státu má zásadní význam pro ochranu hodnot a zájmů každého státu. Proto jsou standardní součástí systému orgánů každého státu a jedním z atributů jeho suverenity také zpravodajské služby. Zpravodajské služby předvídají hrozby směřující proti národní bezpečnosti, předcházejí jim a poskytují ochranu před nimi, poskytují oprávněným adresátům (ústavním a dalším státním orgánům) informační servis, který jim umožňuje na tyto hrozby adekvátně reagovat. Zpravodajské služby tak slouží jako prostředky ochrany bezpečnosti státu dovnitř i navenek, a vytvářejí nepostradatelnou součást legitimní sebeobrany demokratického právního státu. Činnost zpravodajských služeb je integrální součástí vládnutí a reflektuje charakter národních ústav společenství, jejichž je součástí.

Bibliografická citace

POKORNÝ, Ladislav. K otázce právní regulace existence a činnosti zpravodajských služeb. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 3, s. 380-388. [cit. 2020-07-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5702

Plný Text: