Adverzární, inkviziční a smíšený trestní proces – koncepce a širší souvislosti

Alena Kristková

Abstrakt

Cílem tohoto příspěvku je zamyšlení nad dvěma druhy trestního řízení – adverzárním a inkvizičním – a nad jejich vzájemným ovlivňováním, jakož i nad nově vznikajícími systémy trestního řízení, a to především v oblasti mezinárodního trestního práva.

Bibliografická citace

KRISTKOVÁ, Alena. Adverzární, inkviziční a smíšený trestní proces – koncepce a širší souvislosti. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 3, s. 370-379. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5701

Plný Text: