Dopad účinnosti NOZ na občanská sdružení

Roč.21,č.3(2013)

Abstrakt
Řada českých neziskových organizací vnímá blížící se účinnost nového občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) jako velkou hrozbu pro svou existenci. Je skutečně důvod se nového občanského zákoníku bát? V tomto textu se budeme zabývat dopadem účinnosti NOZ na nejpočetnější skupinu českých neziskových organizací, totiž na občanská sdružení. Pro pochopení řady principů a pravidel obsažených v NOZ je zapotřebí znát některé historické souvislosti. Proto bude první část věnována aktuální právní úpravě a jejímu vývoji. Druhá část představí typologii subjektů, které fungují na základě zákona o sdružování občanů. Jádrem textu je třetí část obsahující přehled změn, které přináší NOZ, a možností, jak na ně reagovat.

Stránky:
337–341
Biografie autora

Jaroslav Benák

Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

asistent
Metriky

518

Views

164

PDF views