Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží před rozhodci

Klára Drličková

Abstrakt

Zejména v posledních desetiletích jsme svědky nárůstu počtu mezinárodních obchodních transakcí. Základní mezinárodní obchodní transakcí zůstává mezinárodní koupě a prodej. S růstem počtu mezinárodních obchodních transakcí se zvyšuje i počet sporů, které vznikají v souvislosti s jejich realizací. Strany mezinárodních obchodních transakcí často svěřují řešení svých sporů rozhodcům. Ačkoli se rozhodčí nálezy obvykle nezveřejňují, mezinárodní rozhodčí řízení se v současné době zdá být preferovaným způsobem řešení sporů v oblasti mezinárodního obchodu.

Bibliografická citace

DRLIČKOVÁ, Klára. Aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží před rozhodci. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 3, s. 327-337. [cit. 2020-07-10]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5684

Plný Text: