Účel jako hledisko interpretace práva

Miloš Večeřa

Abstrakt

Účel (řecky telos, lat. finis) bývá chápán jako to, kvůli čemu se něco děje. Člověku jako jednající a společenské bytosti je vlastní účelové, cílové jednání. Představa účelu, účelnosti je součástí lidských úvah o vnějším světě. Volba účelů (cílů) jednání je těsně navázána na hodnoty a potřeby jako základní prvky lidské motivace. Hodnoty lze chápat jako subjektivně oceněné potřeby zosobňující určitá měřítka hodnocení, představu toho, co je žádoucí, základní blaha, jichž je třeba dosahovat, či je uchovávat a chránit. Hodnotové preference jsou základem pro volbu účelů. Hodnoty v právu představují konečné účely a abstraktní hlediska pro volbu účelů, a to takových účelů, které již nelze pojmout jako pouhé prostředky k dosahování jiných účelů.

Bibliografická citace

VEČEŘA, Miloš. Účel jako hledisko interpretace práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 3, s. 317-326. [cit. 2020-06-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5683

Plný Text: