Baxi, Upendra: The Future of Human Rights

Martin Hapla

Abstrakt

Recenze publikace - Baxi, Upendra: The Future of Human Rights
New Delhi: Oxford University Press, 2012, l, 393 s. ISBN 978-0-19-808496-9

Bibliografická citace

HAPLA, Martin. Baxi, Upendra: The Future of Human Rights. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 4, s. 552-553. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5682

Plný Text: