Skulová, Soňa a kol.: Správní právo procesní

Roč.21,č.4(2013)

Abstrakt
Recenze publikace - Skulová, Soňa a kol.: Správní právo procesní
Plzeň 2012, Aleš Čeněk, 2. upravené vydání, 386 stran

Stránky:
551–552
Biografie autora

David Hejč

Katedra správní vědy a správního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorand
Metriky

397

Views

457

PDF views