Skulová, Soňa a kol.: Správní právo procesní

David Hejč

Abstrakt

Recenze publikace - Skulová, Soňa a kol.: Správní právo procesní
Plzeň 2012, Aleš Čeněk, 2. upravené vydání, 386 stran

Bibliografická citace

HEJČ, David. Skulová, Soňa a kol.: Správní právo procesní. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 4, s. 551-552. [cit. 2020-06-01]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5681

Plný Text: