Barancová, Helena. Základné práva a slobody v pracovnom práve

Lukáš Horňák

Abstrakt

Recenze publikace - Barancová, Helena. Základné práva a slobody v pracovnom práve
Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012, 377 s.

Bibliografická citace

HORŇÁK, Lukáš. Barancová, Helena. Základné práva a slobody v pracovnom práve. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 4, s. 548-549. [cit. 2020-07-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5679