Milan Bakeš a kolektiv: Finanční právo

Roč.21,č.4(2013)

Abstrakt
Recenze publikace - Milan Bakeš a kolektiv: Finanční právo
Praha: C. H. BECK 2012. 549 s., ISBN 978-80-7400-440-7

Stránky:
546–547
Biografie autora

Michal Janovec

Katedra finančního práva a národního hospodářství, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorand
Metriky

378

Views

455

PDF views