Milan Bakeš a kolektiv: Finanční právo

Michal Janovec

Abstrakt

Recenze publikace - Milan Bakeš a kolektiv: Finanční právo
Praha: C. H. BECK 2012. 549 s., ISBN 978-80-7400-440-7

Bibliografická citace

JANOVEC, Michal. Milan Bakeš a kolektiv: Finanční právo. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 4, s. 546-547. [cit. 2020-06-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5678

Plný Text: