Jelínek, Jiří a kol.: Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou

Jana Klesniaková

Abstrakt

Recenze publikace - Jelínek, Jiří a kol.: Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou
Praha: Leges, 2013, 263 s. ISBN 978-80-87576-49-6

Bibliografická citace

KLESNIAKOVÁ, Jana. Jelínek, Jiří a kol.: Zákon o obětech trestných činů. Komentář s judikaturou. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 4, s. 542-543. [cit. 2020-07-15]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5676

Plný Text: