Barancová, Helena a kol.: Zamestnávanie cudzincov

Martin Šmíd

Abstrakt

Recenze publikace - Barancová, Helena a kol.: Zamestnávanie cudzincov
1. vydanie, Bratislava: Spirit, 2012, 402 s. ISBN 978-80-89393-75-6

Bibliografická citace

ŠMÍD, Martin. Barancová, Helena a kol.: Zamestnávanie cudzincov. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 4, s. 536-537. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5672

Plný Text: