Barancová, Helena a kol.: Zamestnávanie cudzincov

Roč.21,č.4(2013)

Abstrakt
Recenze publikace - Barancová, Helena a kol.: Zamestnávanie cudzincov
1. vydanie, Bratislava: Spirit, 2012, 402 s. ISBN 978-80-89393-75-6

Stránky:
536–537
Biografie autora

Martin Šmíd

Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorand
Metriky

361

Views

188

PDF views