Šturma, Pavel et al.: Pojem a teorie lidských práv

Martin Hapla

Abstrakt

Recenze publikace - Šturma, Pavel et al.: Pojem a teorie lidských práv
Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, 120 s.
ISBN 978-80-87146-77-4.

Bibliografická citace

HAPLA, Martin. Šturma, Pavel et al.: Pojem a teorie lidských práv. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 4, s. 534-535. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5671

Plný Text: