Šturma, Pavel et al.: Pojem a teorie lidských práv

Roč.21,č.4(2013)

Abstrakt
Recenze publikace - Šturma, Pavel et al.: Pojem a teorie lidských práv
Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2013, 120 s.
ISBN 978-80-87146-77-4.

Stránky:
534–535
Biografie autora

Martin Hapla

Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorand
Metriky

338

Views

157

PDF views