Boboková, J., Kunec, P. (eds.): Konstitucionalizmus na prahu moderných dejín

Roč.21,č.4(2013)

Abstrakt
Recenze publikace  - Konstitucionalizmus na prahu moderných dejín
(Eds. Boboková, J., Kunec, P.). Acta historica Posoniensia XIV, Bratislava. Vydavateľstvo STIMUL 2010, 196 s.

Stránky:
532–534
Biografie autora

Jan Filip

Katedra ústavního práva a politologie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

soudce Ústavního soudu ČR
Metriky

446

Views

134

PDF views