Boboková, J., Kunec, P. (eds.): Konstitucionalizmus na prahu moderných dejín

Jan Filip

Abstrakt

Recenze publikace  - Konstitucionalizmus na prahu moderných dejín
(Eds. Boboková, J., Kunec, P.). Acta historica Posoniensia XIV, Bratislava. Vydavateľstvo STIMUL 2010, 196 s.

Bibliografická citace

FILIP, Jan. Boboková, J., Kunec, P. (eds.): Konstitucionalizmus na prahu moderných dejín. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 4, s. 532-534. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5670

Plný Text: