Josef Gruber, nejvýznamnější představitel české školy sociální politiky

Roč.21,č.4(2013)

Abstrakt
Článek pojednává o profesorovi Josefu Gruberovi. V osobě tohoto zřejmě největšího představitele české školy sociální politiky lze rozlišit vědce, učitele, dobrého organizátora a politika. Za nejvýznamnější publikační počin lze považovat „Sociální politiku“ vydanou v roce 1919, kterou pokládá za souhrn zákonodárných a správních opatření, jimiž veřejná moc zabezpečuje přiměřenější distribuci celkového národního důchodu mezi jednotlivé třídy společnosti. J. Gruberovi se povedlo překonat stagnaci vývoje zákonodárství veřejnoprávního sociálního pojišťování.

Stránky:
524–532
Metriky

658

Views

207

PDF views