Josef Gruber, nejvýznamnější představitel české školy sociální politiky

Martin Štefko

Abstrakt

Článek pojednává o profesorovi Josefu Gruberovi. V osobě tohoto zřejmě největšího představitele české školy sociální politiky lze rozlišit vědce, učitele, dobrého organizátora a politika. Za nejvýznamnější publikační počin lze považovat „Sociální politiku“ vydanou v roce 1919, kterou pokládá za souhrn zákonodárných a správních opatření, jimiž veřejná moc zabezpečuje přiměřenější distribuci celkového národního důchodu mezi jednotlivé třídy společnosti. J. Gruberovi se povedlo překonat stagnaci vývoje zákonodárství veřejnoprávního sociálního pojišťování.

Bibliografická citace

ŠTEFKO, Martin. Josef Gruber, nejvýznamnější představitel české školy sociální politiky. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 4, s. 524-532. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5669

Plný Text: