Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů – stále smlouva k tíži třetího?

Hana Dejmková

Abstrakt

S datem 1. 1. 2014, kdy nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), došlo mimo jiné k zásadním koncepčním změnám právní úpravy dohod o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů, které představují poměrně oblíbený právní institut sloužící k zajištění dluhu.

Bibliografická citace

DEJMKOVÁ, Hana. Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů – stále smlouva k tíži třetího? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 4, s. 498-503. [cit. 2020-07-11]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5665

Plný Text: