Kam až sahá volná úvaha zákonodárce: pojetí SD EU a německého Spolkového ústavního soudu

Radek Fröhlich

Abstrakt

Cílem tohoto článku je nabídnout krátké zamyšlení nad tím, kde leží hranice soudního přezkumu legislativních aktů. Pozornost přitom zaměřím na dvě dílčí ovšem stěžejní oblasti: (a) přezkum skutkových východisek zákonodárce a (b) přezkum proporcionality přijatých opatření. Obě oblasti spolu úzce souvisejí, neboť správné posouzení výchozího skutkového stavu a predikce jeho vývoje je nezbytná pro následnou volbu vhodného opatření. Hodnocení ekonomických, sociálních či jiných jevů tak v převážné míře determinuje obsah legislativního aktu.

Bibliografická citace

FRÖHLICH, Radek. Kam až sahá volná úvaha zákonodárce: pojetí SD EU a německého Spolkového ústavního soudu. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 4, s. 493-497. [cit. 2020-07-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5664

Plný Text: