Vyloučení osob podezřelých z terorismu z postavení uprchlíka dle čl. 1F c) Úmluvy o právním postavení uprchlíků

Linda Janků

Abstrakt

Smyslem mezinárodního uprchlického práva je poskytnout ochranu osobám, které mají opodstatněný strach z pronásledování a v jejich vlasti jim hrozí nebezpečí. V rámci mezinárodního práva je tento cíl zajištěn zejména prostřednictvím Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku 1951 ve znění Protokolu z roku 1967 (dále jen „Ženevská úmluva“), jejímiž vůdčími principy jsou humanitární hledisko a ochrana lidské důstojnosti. V úmluvě je však kromě formulace pozitivní definice uprchlíka a jeho právního postavení obsažena rovněž úprava, podle níž jsou některé osoby z postavení uprchlíka vyloučeny. Dle článku 1F se jedná o osoby, které si z důvodu spáchání vymezeného okruhu zvlášť závažných a odsouzeníhodných činů mezinárodní ochranu nezaslouží.

Bibliografická citace

JANKŮ, Linda. Vyloučení osob podezřelých z terorismu z postavení uprchlíka dle čl. 1F c) Úmluvy o právním postavení uprchlíků. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2013, č. 4, s. 488-492. [cit. 2021-02-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5663

Plný Text: