Politika na Ústavním soudě? 2. část

Roč.21,č.4(2013)

Abstrakt
V druhé části práce bude mým cílem zjistit* (či spíše malým dílem přispět ke zjišťování),** zda a případně nakolik je hlasování soudců našeho „druhého“ Ústavního soudu ovlivněno jejich politickými názory. To je možné rozvést do konkrétnějších otázek, které lze rozdělit do 3 skupin: 1) Ideologie v hlasování: Projevují se v hlasování soudců výraznější rozdíly v přístupu k politickým hodnotám? 2) Hlasovací koalice: Tvoří se na ÚS tzv. „hlasovací koalice“? Jsou výrazné rozdíly v míře, v jaké se jednotliví soudci vzájemně shodnou/neshodnou? 3) Odlišná stanoviska: Jak často a proti čemu soudci podávají svá odlišná stanoviska? Podávají někteří soudci odlišná stanoviska častěji společně?

Stránky:
475–483
Biografie autora

Jan Chmel

Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

student
Metriky

388

Views

263

PDF views