Michal Skřejpek – David Falada – Jan Kuklík: Exegésis. Výklad právních textů.

Lenka Šmídová Malárová

Abstrakt

Recenze publikace - Michal Skřejpek – David Falada – Jan Kuklík: Exegésis. Výklad právních textů.
3. rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014. 107 s. ISBN 978-80-7380-489-3.

Bibliografická citace

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka. Michal Skřejpek – David Falada – Jan Kuklík: Exegésis. Výklad právních textů. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 1, s. 98-99. [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5629

Plný Text: