Michal Skřejpek – David Falada – Jan Kuklík: Exegésis. Výklad právních textů.

Roč.22,č.1(2014)

Abstrakt
Recenze publikace - Michal Skřejpek – David Falada – Jan Kuklík: Exegésis. Výklad právních textů.
3. rozšířené vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2014. 107 s. ISBN 978-80-7380-489-3.

Stránky:
98–99
Biografie autora

Lenka Šmídová Malárová

Katedra dějin státu a práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorandka; Ústav pomocných věd historických a archivnictví, Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, Brno
Metriky

467

Views

199

PDF views