Pomahač, Richard et al. Veřejná správa

Jiří Venclíček

Abstrakt

Recenze publikace - Pomahač, Richard et al. Veřejná správa
1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 355 s. ISBN 978-80-7400-447-6

Bibliografická citace

VENCLÍČEK, Jiří. Pomahač, Richard et al. Veřejná správa. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 1, s. 90-91. [cit. 2021-02-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5627

Plný Text: