Krisch, Nico: Beyond Constitutionalism: The Pluralist Structure of Postnational Law

Roč.22,č.1(2014)

Abstrakt
Recenze publikace - Krisch, Nico: Beyond Constitutionalism: The Pluralist Structure of Postnational Law
Oxford: Oxford University Press, 2010, ISBN: 978-0-19-965996-8, 358 str.

Stránky:
88–90
Biografie autora

Pavel Ondřejek

Katedra teorie práva a právních učení, Právnická fakulta, Univerzita Karlova, Praha

odborný asistent
Metriky

338

Views

136

PDF views