Dny práva Visegradu v Kroměříži 2014 – Problémy ústavnosti v trestním i civilním řízení

Zdeněk Koudelka

Abstrakt

Justiční akademie ve spolupráci s Katedrou ústavního práva a politologie* Právnické fakulty Masarykovy univerzity 27. –28. 2. 2014 uspořádala v Kroměříži mezinárodní konferenci – Problémy ústavnosti v trestním i civilním řízení, což bylo třetí pokračování Dnů práva Visegradu v Kroměříži, které se poprvé konaly roku 2012. Na konferenci za účasti soudců, státních zástupců a dalších právníků z Maďarska, Polska, Slovenska, Moravy, Slezska i Čech vystoupili zástupci zemí Visegradské skupiny.

Bibliografická citace

KOUDELKA, Zdeněk. Dny práva Visegradu v Kroměříži 2014 – Problémy ústavnosti v trestním i civilním řízení. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 1, s. 83. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5623

Plný Text: