Dny práva Visegradu v Kroměříži 2014 – Problémy ústavnosti v trestním i civilním řízení

Roč.22,č.1(2014)

Abstrakt
Justiční akademie ve spolupráci s Katedrou ústavního práva a politologie* Právnické fakulty Masarykovy univerzity 27. –28. 2. 2014 uspořádala v Kroměříži mezinárodní konferenci – Problémy ústavnosti v trestním i civilním řízení, což bylo třetí pokračování Dnů práva Visegradu v Kroměříži, které se poprvé konaly roku 2012. Na konferenci za účasti soudců, státních zástupců a dalších právníků z Maďarska, Polska, Slovenska, Moravy, Slezska i Čech vystoupili zástupci zemí Visegradské skupiny.

Stránky:
83
Metriky

429

Views

165

PDF views