Konference „Sexuální trestné činy včera a dnes“

Martina Pospíšilová

Abstrakt

Problematika sexuální trestné činnosti je dnes stejně aktuální, jak bývala dříve, i když nutno dodat, že dnes se jí věnuje jak vyšší zájem médií, což je vnímáno jako jev spíše negativní, tak i mnohem širší spektrum odborníků a profesionálů, což je samozřejmě velmi pozitivní.

Bibliografická citace

POSPÍŠILOVÁ, Martina. Konference „Sexuální trestné činy včera a dnes“. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 1, s. 81-82. [cit. 2020-07-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5622

Plný Text: