Konference „Sexuální trestné činy včera a dnes“

Roč.22,č.1(2014)

Abstrakt
Problematika sexuální trestné činnosti je dnes stejně aktuální, jak bývala dříve, i když nutno dodat, že dnes se jí věnuje jak vyšší zájem médií, což je vnímáno jako jev spíše negativní, tak i mnohem širší spektrum odborníků a profesionálů, což je samozřejmě velmi pozitivní.

Stránky:
81–82
Biografie autora

Martina Pospíšilová

Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

studentka
Metriky

444

Views

192

PDF views