Zásada špeciality v konaní o európskom zatýkacom rozkaze

Roč.22,č.1(2014)

Abstrakt
Príspevok sa zaoberá zásadou špeciality v konaní o európskom zatýkacom rozkaze. Je rozdelený do troch sekcií. Kým prvá sekcia prezentuje jej všeobecné otázky, druhá sekcia je zameraná na konanie o európskom zatýkacom rozkaze. Tretia sekcia sa zaoberá vplyvom rozhodovacej činnosti Súdneho dvora Európskej únie na zásadu špeciality vo svetle prípadu Leymann & Pustovarov (C-388/08).

Stránky:
75–80
Biografie autora

Libor Klimek

Fakulta práva, Paneurópská vysoká škola, Bratislava

výskumný pracovník, Výskumné kriminologické centrum
Metriky

431

Views

228

PDF views