Richard Rorty a lidská práva

Martin Hapla

Abstrakt

Lidská práva již tradičně představují jedno ze stěžejních témat právní filosofie. Již od svého zrodu vzbuzovala pozornost mnohých myslitelů a stávala se tak předmětem jejich úvah, zároveň však byla těmito reflexemi utvářena a formována. Je proto nepochybně na místě zeptat se, jaký postoj zaujímá právní filosofie k lidským právům dnes. Je-li však otázka položena právě takto, jen stěží lze na ni dát odpověď. Přístupů k těmto právům totiž v současné době existuje celá řada a spíše než o nějakém jednotném postoji je přesnější hovořit o široké škále různých náhledů.

Bibliografická citace

HAPLA, Martin. Richard Rorty a lidská práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 1, s. 69-75. [cit. 2021-05-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5620

Plný Text: