Richard Rorty a lidská práva

Roč.22,č.1(2014)

Abstrakt
Lidská práva již tradičně představují jedno ze stěžejních témat právní filosofie. Již od svého zrodu vzbuzovala pozornost mnohých myslitelů a stávala se tak předmětem jejich úvah, zároveň však byla těmito reflexemi utvářena a formována. Je proto nepochybně na místě zeptat se, jaký postoj zaujímá právní filosofie k lidským právům dnes. Je-li však otázka položena právě takto, jen stěží lze na ni dát odpověď. Přístupů k těmto právům totiž v současné době existuje celá řada a spíše než o nějakém jednotném postoji je přesnější hovořit o široké škále různých náhledů.

Stránky:
69–75
Biografie autora

Martin Hapla

Katedra právní teorie, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorand
Metriky

749

Views

217

PDF views