Posuzování nutnosti právní regulace

Abstrakt

Tento text se zabývá otázkou posuzování dopadů právní regulace. Zaměříme se proto na aktuální stav mechanismu RIA (zkratka pro „regulation impact assesement“), který je v současnosti uplatňován v České republice k posuzování dopadů právní regulace. Vedle Legislativních pravidel vlády a usnesení vlády, kterými byla RIA v ČR zavedena a měněna, a s nimi souvisejících předpisů, byly jako prameny použity odborné články zabývající se tímto tématem i v jiných státech, aby bylo možné i srovnání se zahraniční situací.

Bibliografická citace

KLUSOŇOVÁ, Markéta. Posuzování nutnosti právní regulace. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 1, s. 62-68. [cit. 2018-08-21]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5619

Plný Text: