Německé zkušenosti s elektronickým monitoringem, aneb cesta k (ne)zavedení domácího vězení

Roč.22,č.1(2014)

Abstrakt
Ve Spolkové republice Německo, kde ve všech spolkových zemích platí jediný trestní zákoník a trestní řád, avšak právní úprava výkonu trestů spadá od 1. 9. 2006 do výlučné kompetence spolkových zemí, panuje mezi jednotlivými zeměmi nejednota ohledně zavedení elektronicky monitorovaného domácího vězení na zemské i celostátní úrovni. Tento článek se zaměřuje na dvě spolkové země, Hesensko a Bádensko-Württembersko, které se při testování elektronického monitoringu vydaly odlišným směrem a kde prvotní testovací fázi doprovázel vědecký výzkum.

Stránky:
29–33
Biografie autora

Lucie Boledovičová

Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorandka
Metriky

301

Views

176

PDF views