O materiální stránce zvlášť závažného zločinu loupeže

Roč.22,č.1(2014)

Abstrakt
Materiální stránka trestného činu, neboli jeho společenská škodlivost, myslíme-li trestný čin jako jediný základ trestní odpovědnosti (viny; § 12 odst. 2 tr. zákoníku), anebo jeho povaha a závažnost, máme-li na mysli trestný čin jako jeden ze základů trestních sankcí (trestů a ochranných opatření; § 39 odst. 2 tr. zákoníku), to nemá po 1. 1. 2010, tj. od účinnosti trestního zákoníku, nijak lehké. Stejně tak ani trestněprávní teorie před i po tomto datu se s materiální stránkou trestného činu ne vždy dostatečně vypořádala tak, aby mohla a skutečně sloužila trestněprávní praxi způsobem, jenž se od materiální stránky očekával a očekává. Tedy coby korektiv přiměřeného dosahu a rozsahu trestního bezpráví, jak plyne z principiálního nastavení trestního práva jakožto ultima ratio (ultimum remedium), a rovněž ze zásady subsidiarity trestní represe.

Stránky:
23–29
Biografie autora

Vladimír Kratochvíl

Katedra trestního práva, Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

Oddělení evidence judikatury Nejvyššího soudu
Metriky

468

Views

237

PDF views