Justiciální tvorba práva

Roč.22,č.1(2014)

Abstrakt
V článku se autoři snaží vyslovit k problematice možnosti dotváření, resp. tvorby práva především ze strany soudů včetně určitých posunů, které v této oblasti nejen v poslední době nastaly. Svým způsobem jde i o určitý příspěvek k tématu hovořícím o tom, zda je či není zákon, resp. ius scriptum v úzkém slova smyslu jediným zdrojem a nástrojem právní regulace. Jde o hledání společných styčných bodů v přece jen odlišných typech procesů a jejich vyvrcholení – rozhodnutí ve věci v civilním, obchodním, trestním fakticky odlišné a mohou sehrávat i mírně jinou roli.

Stránky:
6–12
Biografie autora

Roman Ondrýsek

Právnická fakulta, Masarykova univerzita, Brno

doktorand
Metriky

387

Views

470

PDF views