Justiciální tvorba práva

Jaromír Harvánek, Roman Ondrýsek

Abstrakt

V článku se autoři snaží vyslovit k problematice možnosti dotváření, resp. tvorby práva především ze strany soudů včetně určitých posunů, které v této oblasti nejen v poslední době nastaly. Svým způsobem jde i o určitý příspěvek k tématu hovořícím o tom, zda je či není zákon, resp. ius scriptum v úzkém slova smyslu jediným zdrojem a nástrojem právní regulace. Jde o hledání společných styčných bodů v přece jen odlišných typech procesů a jejich vyvrcholení – rozhodnutí ve věci v civilním, obchodním, trestním fakticky odlišné a mohou sehrávat i mírně jinou roli.

Bibliografická citace

HARVÁNEK, Jaromír a Roman ONDRÝSEK. Justiciální tvorba práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 1, s. 6-12. [cit. 2020-07-03]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5611

Plný Text: