Jan Wintr: Metody a zásady interpretace práva

Lukáš Hlouch

Abstrakt

Recenze publikace - Jan Wintr: Metody a zásady interpretace práva
Praha: Auditorium, 2013

Bibliografická citace

HLOUCH, Lukáš. Jan Wintr: Metody a zásady interpretace práva. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 2, s. 187-189. [cit. 2020-07-02]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5602

Plný Text: