Politická otázka v judikatuře Ústavního soudu ČR. Byla, je a bude?

Lenka Píčová

Abstrakt

Odkazuje český Ústavní soud ve své judikatuře na politickou povahu řešených otázek a pracuje s konceptem political question? V kterých případech tak činí? Razí v politicky problematických případech postup spíše sebeomezení nebo naopak aktivismu? Na tyto otázky se následující text pokusí alespoň částečně odpovědět. Sledovaným jevem bude totiž způsob, jakým se soudy obecně a český Ústavní soud konkrétně snaží vyhnout příliš vyhroceným střetům s politickou sférou, přičemž doktrína politické otázky může v takových případech sloužit jako příhodný nástroj, jak se vyvarovat přílišným atakům do principu dělby moci.
V první části textu bude nejprve vysvětleno, co vlastně pojem doktrína politické otázky skrývá a zda je použitelný i v rámci ČR. Dále bude uvedeno, která rozhodnutí Ústavního soudu byla k analýze použita a proč. Následně budou představeny stručné výsledky analýzy, které byla vybraná judikatura Ústavního soudu podrobena. Pojetí politických otázek v českém prostředí bude rovněž srovnáno s postojem, který k nim zaujímá sám jejich „vynálezce“, Nejvyšší soud USA. Závěrem bude zhodnocen potenciál, který v českém prostředí doktrína politické otázky pro soudní rozhodování skýtá.

Bibliografická citace

PÍČOVÁ, Lenka. Politická otázka v judikatuře Ústavního soudu ČR. Byla, je a bude? Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 2, s. 174-178. [cit. 2020-12-05]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5585

Plný Text: