Vliv sociálních médií na funkci soudce

Zdeněk Křivka

Abstrakt

Jak se náš svět v důsledku impozantního nástupu a rozmachu sociálních sítí jako jsou Facebook nebo Twitter stále zmenšuje, nevyhnou se tyto nové technologie ani justici na celém světě. Snad všichni už o těchto „nových médiích“ někdy slyšeli a velmi dlouhá řada z nás je i denně používá. Zvykli jsme si na ně. Neříkám, že všichni, ale je nás, uživatelů sociálních sítí, relativně nezanedbatelný počet. Mezi uživateli sociálních sítí jsou samozřejmě i soudci. Soudci jsou občané, kteří mají bez pochyby jiný sociální status než většina populace. A proto, že na tomto postavení závisí mj. i samotná možnost toto povolání vykonávat, musí být tento status pod stálým drobnohledem, aby neutrpěl újmu. To ovšem nemusí být jednoduché, hlavně pokud vás mohou sledovat tisíce nebo i miliony lidí. Na sociálních sítích je to možné, ba dokonce pravděpodobné. Každý si vaši osobu může najít a pokusit se stát vaším „přítelem“. Jak se mají soudci v takové chvíli zachovat? A mají vůbec nějaký profil na sociálních sítích vlastnit?

Bibliografická citace

KŘIVKA, Zdeněk. Vliv sociálních médií na funkci soudce. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 2, s. 166-173. [cit. 2021-05-13]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5584

Plný Text: