Parlamenty, ústavní soudnictví a judicializace politiky

Jan Petrov

Abstrakt

V roce 1788 Alexander Hamilton napsal, *že „soudnictví bude z povahy svých funkcí vždy nejslabší složkou veřejné moci.“ Od vydání Listů federalistů uplynulo více než dvě stě let a Hamiltonovo tvrzení dnes již není samozřejmé. Během druhé poloviny dvacátého století zásadním způsobem narostla role soudů v rámci politických a celospolečenských procesů. Tento fenomén neminul ani Českou republiku. Ústavní soud ČR byl nejen v 90. letech 20. století významným fórem pro řešení problematiky tranzitní spravedlnosti, dále vydal rozhodnutí, která zásadním způsobem ovlivnila volební systém či pravidla zákonodárného procesu a zejména v posledních letech se vyslovuje k palčivým otázkám sociální politiky.

Bibliografická citace

PETROV, Jan. Parlamenty, ústavní soudnictví a judicializace politiky. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 2, s. 149-154. [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5581

Plný Text: