Omezování veřejného dluhu v Polsku – ústavní a zákonná východiska

Michal Kozieł

Abstrakt

Problematika omezování veřejného dluhu nabírá s ohledem na vývoj ve světě na důležitosti. Jednotlivé státy se postupně snaží zavádět do svých právních řádů omezující ustanovení, která by zkrotila nebezpečný trend posledních let, kdy veřejné zadlužení nekontrolovatelně roste a výkonná moc si již tak nějak zvykla na to, že hospodaří s deficitními rozpočty. Inspirací pro hledání řešení v České republice by mohlo pro českého zákonodárce být Polsko. Byť si Polsko prošlo v podstatě podobným historickým i společenským vývojem, je možné spatřovat v jeho právním řádu mnoho zajímavých řešení, která se původně jevila jako novátorská a teprve nyní, s odstupem času, je možné docenit jejich zásadní význam. Jedním z těchto řešení je i regulace základních mantinelů problematiky veřejných financí na ústavní úrovni. Polský ústavodárce tímto zachytil stěžejní pravidla hospodaření s veřejnými peněžními prostředky a přiznal těmto vztahům výsadní postavení právě díky jejich regulaci v právním předpise nejvyšší právní síly. Zároveň s tímto je přiznána otázkám spojeným s veřejnými financemi i patřičná důležitost. Vysoké veřejné zadlužení může totiž vést k platební neschopnosti státu, a tedy k podkopání jeho důvěryhodnosti jako dlužníka.

Bibliografická citace

KOZIEŁ, Michal. Omezování veřejného dluhu v Polsku – ústavní a zákonná východiska. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 2, s. 140-149. [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5580

Plný Text: