Prvky common law v rakouském trestním řízení

Alena Kristková

Abstrakt

Předkládaný příspěvek se zabývá některými zajímavými momenty trestního řízení v Rakousku. K popisu a analýze jsou zvoleny ty prvky, které odrážejí jistý vliv common law. Odtud pak pochází např. porotní soudnictví, které v Rakousku stále existuje. Do rakouského trestního řízení proniklo i několik málo prvků oportunity (zastavení trestního stíhání pro nepatrnost, odklony), které jsou níže taktéž popsány. Uvedeno je také postavení soukromé a podpůrné žaloby v rámci trestního řízení a nově zavedený institut korunního svědka. Tyto dílčí aspekty trestního řízení v Rakousku jsou srovnány s úpravou v českém trestním řádu. Z hlediska české právní úpravy však nejde o popis konkrétních českých ekvivalentů, vybrány jsou pouze určité společné či rozdílné prvky těchto srovnatelných institutů.

Bibliografická citace

KRISTKOVÁ, Alena. Prvky common law v rakouském trestním řízení. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2014, č. 2, s. 127-140. [cit. 2020-09-26]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5577

Plný Text: