Digitální knihovna Právnické fakulty MU

Petra Georgala

Abstrakt

Projekt Digitální knihovny Právnické fakulty Masarykovy Univerzity začal vznikat v roce 2014. Cílem projektu bylo a je zpřístupňování knižního (tzv. právně-historického) fondu Ústřední knihovny Právnické fakulty pro širokou odbornou veřejnost. Digitální knihovna je dostupná na adrese http://digi.law.muni.cz/

Bibliografická citace

GEORGALA, Petra. Digitální knihovna Právnické fakulty MU. Časopis pro právní vědu a praxi. [Online]. 2016, č. 2, s. 305-306. [cit. 2020-08-09]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/5447

Klíčová slova

Digitální knihovna Právnické fakulty MU

Plný Text: